Na czym polega technologia VoIP?

Telefonia internetowa polega na przesyłaniu głosu w technologii cyfrowej poprzez sieci informatyczne. W pierwszej fazie następuje zamiana analogowego głosu na postać cyfrową, a następnie cyfrowy już głos poddawany jest procesowi kompresji i podziału na mniejsze pakiety. Każdy z pakietów przebywa drogę od nadawcy do docelowego odbiorcy w sposób niezależny. Droga owych porcji głosu wybierana jest przez urządzenia w sieci, w oparciu o adresy IP, źródła głosu i miejsca przeznaczenia. Przesłane informacje docierają ostatecznie do docelowego odbiorcy. W punkcie odbiorczym cały proces kompresji i podziału głosu odtwarzany jest w odwrotnym kierunku, dzięki czemu otrzymujemy normalny sygnał głosu. Dzieje się to w sposób podobny, jak w przypadku wszelkiego innego ruchu w sieci Internet. Cyfrowa postać przesyłanego głosu powoduje, że niemożliwe stają się jakiekolwiek szumy. Wszelkie zaś momenty ciszy nie są przesyłane. W efekcie daje to znaczne usprawnienie i odciążenie procesu przesyłu danych.